Castell Alun High School is now closed to the vast majority
of students with effect from 3:15pm on 20th March 2020
until further notice.

A very small group of students will be able to attend in
order to support their particular situation e.g. their
parent/carer is a vital key worker or where specific needs
have been identified – parents/carers of these students
have been contacted separately about these arrangements.

We do hope you stay well and we look forward to seeing
you all again soon. We will keep you posted with regular
updates so please do take the time to check our Latest Updates.

Please keep in touch with any questions/concerns by
telephone on 01978 760238
or email at main@castellalun.flintshire.sch.uk
CLICK HERE FOR LATEST UPDATES Castell Alun High School is now closed to the vast
majority of students with effect from 3:15pm on
20th March 2020 until further notice.

A very small group of students will be able to attend
in order to support their particular situation e.g. their
parent/carer is a vital key worker or where specific
needs have been identified – parents/carers of
these students have been contacted separately
about these arrangements.

We do hope you stay well and we look forward
to seeing you all again soon. We will keep you
posted with regular updates so please do take
the time to check our Latest Updates.

Please keep in touch with any questions/concerns
by telephone on 01978 760238
or email at main@castellalun.flintshire.sch.uk
CLICK HERE FOR LATEST UPDATES
Castell Alun High School is now closed to the vast majority
of students with effect from 3:15pm on 20th March 2020
until further notice.

A very small group of students will be able to attend in
order to support their particular situation e.g. their
parent/carer is a vital key worker or where specific needs
have been identified – parents/carers of these students
have been contacted separately about these arrangements.

We do hope you stay well and we look forward to seeing
you all again soon. We will keep you posted with regular
updates so please do take the time to check our Latest Updates.

Please keep in touch with any questions/concerns by
telephone on 01978 760238
or email at main@castellalun.flintshire.sch.uk
CLICK HERE FOR LATEST UPDATES Castell Alun High School is now closed to the vast
majority of students with effect from 3:15pm on
20th March 2020 until further notice.

A very small group of students will be able to attend
in order to support their particular situation e.g. their
parent/carer is a vital key worker or where specific
needs have been identified – parents/carers of
these students have been contacted separately
about these arrangements.

We do hope you stay well and we look forward
to seeing you all again soon. We will keep you
posted with regular updates so please do take
the time to check our Latest Updates.

Please keep in touch with any questions/concerns
by telephone on 01978 760238
or email at main@castellalun.flintshire.sch.uk
CLICK HERE FOR LATEST UPDATES

School Blog

Click here for previous blogs

Recent Tweets

RT @AlderHeyCharity: @CAHS_Cymraeg @CastellAlun @AlderHey Diolch i'r staff yn adran Gymraeg ac i'ch holl ffrindiau @CastellAlun! A big than…11 hours ago
RT @CAHS_Cymraeg: Ymdrech gwych gan yr adran Gymraeg @CastellAlun 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 Wedi cerdded/rhedeg dros 430 milltir 🙌🏻 #RunSoloAH @AlderHey @Ald23 hours ago
RT @CAHS_Cymraeg: Da iawn to @CastellAlun staff for running / walking over 5,500 miles in aid of @AlderHey #RunSoloAH #WalkSoloAH 🏃🏼‍♀️🌈🏃🏻🌈…1 day ago
RT @NickOConnell11: #RunsoloAH Challenge complete. Well done to colleagues @CastellAlun who combined to smash the 5000 mile target raising…2 days ago

English

“The school is highly successful in promoting exceptionally strong levels of pupil
wellbeing. This has a significant impact on pupils’ personal development and the
standards that they achieve. A culture of high expectation and respect for others permeates all of its work.” – Estyn 2017

Castell Alun High School is a well established and successful English medium co-educational school catering for over 1330 students. The school serves a large number of communities over a wide catchment area stretching from Dobshill near Hawarden in the North, to Llay in the South; and from Kinnerton near Chester in the East to Treuddyn in the West.

The campus is located in the pleasant village of Hope, Flintshire, three miles from the border with England and roughly equidistant between Chester and Wrexham.

This provides for a rich and balanced cultural mix of English and Welsh which is reflected in the ethos of the School. We maintain the highest expectations of all our students and endeavour to meet their intellectual, social and physical needs and assist them to be better equipped to adapt to the changing needs of society. We believe that effective learning cannot be conducted in isolation if it is to be of benefit to the student and society; hence our determination to seek out ways of enriching the quality of students’ learning experience by looking upon the wider community as a curriculum resource.


Cymraeg

“Mae ethos eithriadol yr ysgol yn creu amgylchedd dysgu gofalgar, cynhwysol a chadarnhaol iawn” – Estyn 2013

Mae Ysgol Uwchradd Castell Alun yn ysgol gyfrwng Saesneg llwyddiannus i dros 1,330 o ddisgyblion. Mae’r ysgol yn gwasanaethu i nifer o gymunedau dros ardal dalgylch o Dobshill ger Penarlâg yn y gogledd, i Lai yn y de; ac o Kinnerton ger Caer yn y dwyrain i Dreuddyn yn y gorllewin.

Mae’r ysgol wedi ei lleoli yn y pentref dymunol Yr Hôb yn Sir y Fflint, tair milltir o ffin Lloegr ac yn fras cytbell rhwng Caer a Wrecsam.

Mae lleoliad yr ysgol yn darparu cymysgedd o ddiwylliant cyfoethog a chytbwys o Saesneg a Chymraeg, sydd i’w weld yn ethos yr ysgol. Mae gennym ni ddisgwyliadau uchel o ein disgyblion ac yn ymdrechu i gynorthwyo nhw yn eu hanghenion deallusol, cymdeithasol a chorfforol ac yn helpu’r disgyblion i fod yn barod i wynebu newidiadau yn y gymuned.

Rydym ni’n credu ni all dysgu effeithiol cael eu cynnal os nad yw o fudd i’r disgyblion a’r gymdeithas; a dyna pam ein bod ni’n benderfynol o drio ffyrdd gwahanol o gyfoethogi ansawdd o brofiad dysgu’r disgyblion gyda help a chymorth y gymuned fel adnodd yn y cwricwlwm.


Testimonials

Word of the Week

Quaint – Strange in an interesting or pleasing way

Gair yr Wythnos

Astudio (Study)