Our 2021 Sixth Form
Prospectus now available
Our 2021Sixth Form Prospectus is now available Our 2021 Sixth Form Prospectus
is now available

Quick Links

School Blog

Click here for previous blogs

Recent Tweets

RT @CAHS_PE: HERE WE GO!! The final has commenced v Maes Garmon! Please vote for Castell Alun HS ⬇️⬇️6 hours ago
RT @CAHS_PE: This is fantastic Beth! We would love to follow your journey... keep us updated @CastellAlun https://t.co/fRNUZ02Ycd13 hours ago
Joint letter from FCC and Public Health Wales (01-03-21): https://t.co/6VVgloT0e21 day ago
Dydd Gŵyl Dewi Hapus! Happy St. David's Day! Students - be sure to watch the Welsh Learning Area St David's Day Ass… https://t.co/cIzCocF5V01 day ago
Thank you so much to every one who voted for us in the @HockeyWales Secondary Schools Virtual Welsh Cup semi-final!… https://t.co/LU4WgQ7GFQ2 days ago


English

“The school is highly successful in promoting exceptionally strong levels of pupil
wellbeing. This has a significant impact on pupils’ personal development and the
standards that they achieve. A culture of high expectation and respect for others permeates all of its work.” – Estyn 2017

Castell Alun High School is a well established and successful English medium co-educational school catering for over 1330 students. The school serves a large number of communities over a wide catchment area stretching from Dobshill near Hawarden in the North, to Llay in the South; and from Kinnerton near Chester in the East to Treuddyn in the West.

The campus is located in the pleasant village of Hope, Flintshire, three miles from the border with England and roughly equidistant between Chester and Wrexham.

This provides for a rich and balanced cultural mix of English and Welsh which is reflected in the ethos of the School. We maintain the highest expectations of all our students and endeavour to meet their intellectual, social and physical needs and assist them to be better equipped to adapt to the changing needs of society. We believe that effective learning cannot be conducted in isolation if it is to be of benefit to the student and society; hence our determination to seek out ways of enriching the quality of students’ learning experience by looking upon the wider community as a curriculum resource.


Cymraeg

“Mae ethos eithriadol yr ysgol yn creu amgylchedd dysgu gofalgar, cynhwysol a chadarnhaol iawn” – Estyn 2013

Mae Ysgol Uwchradd Castell Alun yn ysgol gyfrwng Saesneg llwyddiannus i dros 1,330 o ddisgyblion. Mae’r ysgol yn gwasanaethu i nifer o gymunedau dros ardal dalgylch o Dobshill ger Penarlâg yn y gogledd, i Lai yn y de; ac o Kinnerton ger Caer yn y dwyrain i Dreuddyn yn y gorllewin.

Mae’r ysgol wedi ei lleoli yn y pentref dymunol Yr Hôb yn Sir y Fflint, tair milltir o ffin Lloegr ac yn fras cytbell rhwng Caer a Wrecsam.

Mae lleoliad yr ysgol yn darparu cymysgedd o ddiwylliant cyfoethog a chytbwys o Saesneg a Chymraeg, sydd i’w weld yn ethos yr ysgol. Mae gennym ni ddisgwyliadau uchel o ein disgyblion ac yn ymdrechu i gynorthwyo nhw yn eu hanghenion deallusol, cymdeithasol a chorfforol ac yn helpu’r disgyblion i fod yn barod i wynebu newidiadau yn y gymuned.

Rydym ni’n credu ni all dysgu effeithiol cael eu cynnal os nad yw o fudd i’r disgyblion a’r gymdeithas; a dyna pam ein bod ni’n benderfynol o drio ffyrdd gwahanol o gyfoethogi ansawdd o brofiad dysgu’r disgyblion gyda help a chymorth y gymuned fel adnodd yn y cwricwlwm.


Testimonials

Word of the Week

Evanescent – Vanishing, fading away, fleeting

Ymadrodd yr Wythnos (Welsh Phrase of the Week)

Cyn bo hir (Soon)