Recent Tweets – Trydarau Diweddar

@CastellAlunRT @simonRhys123: Great day racing my @RideCannondale @CSGUK F29r @Hadleigh_Park last week at national XC champs thanks @AlfJonesCycles htt…3 days ago
@CastellAlunMy best RTs this week came from: @AlexEdwards2108 @DaveToothy @brandysuperdog #thankSAll Who were yours? http://t.co/pl4QEzr9iH1 week ago
@CastellAlunIn the @leaderlive today!!!! http://t.co/XNRWYzdqy21 week ago
@CastellAlunRT @DaveToothy: @CastellAlun Hope everyone has a well deserved break after so much activity.2 weeks ago
@CastellAlunRT @CAHS_PE: The Sports Day Victor & Victrix Ludorum Winners - year 7-10. Well done! http://t.co/okVPEfPnVg2 weeks ago
@CastellAlunRT @CAHS_6thForm: Well done to all year 12 who were on work experience this week. Have a great summer and see you all on results day! 😀2 weeks ago
@CastellAlunRT @CAHS_PE: Fantastic sports day today! Many records broken! Looking forward to announcing results tomorrow. Thank You to everyone involve…2 weeks ago
@CastellAlunRT @CAHS_PE: http://t.co/4JOb2rNYXj2 weeks ago
@CastellAlunRT @CAHS_PE: Great sports day so far! Records broken already! http://t.co/NoEiypwd6d2 weeks ago
 English

“The exceptional school ethos creates an extremely positive inclusive and caring learning environment” – Estyn 2013

Castell Alun High School is a well established and successful English medium co-educational school catering for over 1330 students. The school serves a large number of communities over a wide catchment area stretching from Dobshill near Hawarden in the North, to Llay in the South; and from Kinnerton near Chester in the East to Treuddyn in the West.

The campus is located in the pleasant village of Hope, Flintshire, three miles from the border with England and roughly equidistant between Chester and Wrexham.

This provides for a rich and balanced cultural mix of English and Welsh which is reflected in the ethos of the School. We maintain the highest expectations of all our students and endeavour to meet their intellectual, social and physical needs and assist them to be better equipped to adapt to the changing needs of society. We believe that effective learning cannot be conducted in isolation if it is to be of benefit to the student and society; hence our determination to seek out ways of enriching the quality of students’ learning experience by looking upon the wider community as a curriculum resource.

Cymraeg

“Mae ethos eithriadol yr ysgol yn creu amgylchedd dysgu gofalgar, cynhwysol a chadarnhaol iawn” – Estyn 2013

Mae Ysgol Uwchradd Castell Alun yn ysgol gyfrwng Saesneg llwyddiannus i dros 1,330 o ddisgyblion. Mae’r ysgol yn gwasanaethu i nifer o gymunedau dros ardal dalgylch o Dobshill ger Penarlâg yn y gogledd, i Lai yn y de; ac o Kinnerton ger Caer yn y dwyrain i Dreuddyn yn y gorllewin.

Mae’r ysgol wedi ei lleoli yn y pentref dymunol Yr Hôb yn Sir y Fflint, tair milltir o ffin Lloegr ac yn fras cytbell rhwng Caer a Wrecsam.

Mae lleoliad yr ysgol yn darparu cymysgedd o ddiwylliant cyfoethog a chytbwys o Saesneg a Chymraeg, sydd i’w weld yn ethos yr ysgol. Mae gennym ni ddisgwyliadau uchel o ein disgyblion ac yn ymdrechu i gynorthwyo nhw yn eu hanghenion deallusol, cymdeithasol a chorfforol ac yn helpu’r disgyblion i fod yn barod i wynebu newidiadau yn y gymuned.

Rydym ni’n credu ni all dysgu effeithiol cael eu cynnal os nad yw o fudd i’r disgyblion a’r gymdeithas; a dyna pam ein bod ni’n benderfynol o drio ffyrdd gwahanol o gyfoethogi ansawdd o brofiad dysgu’r disgyblion gyda help a chymorth y gymuned fel adnodd yn y cwricwlwm.