Recent Tweets – Trydarau Diweddar

@CastellAlunRT @CAHS_Cymraeg: Criw chweched @CastellAlun wedi mwynhau y trip lawr i G'dydd, yn enwedig cwrdd @huwstephens #diolch http://t.co/aUE9QLavYa8 hours ago
@CastellAlunRT @AllenReesJones: Fantastic double Year 8 Boys RL sessions @CastellAlun earlier today. Boys making big improvements in understanding & a…12 hours ago
@CastellAlunCheck out our latest Headteacher's blog! http://t.co/6Yl7liPSzI5 days ago
@CastellAlunRT @CAHS_Cymraeg: Criw Blwyddyn 12 yn edrych ymlaen i gwrdd @huwstephens yng Nghaerdydd dydd Gwener!! #dyfodolyriaith 😀💬5 days ago
@CastellAlunRT @CAHS_PE: Great More Able & Talented badminton coaching session at school today. All Flintshire students were brill & did their schools …5 days ago
@CastellAlunRT @CAHS_PE: Well done to year 7&8 who took part in the indoor athletics today!Lots of 1st & 2nd places. 2 students offered NE Wales places…5 days ago
@CastellAlunRT @sharonbakewell: “@nwoes: Tough day in the classroom for Castell Alun HS ! Real adventure , Real Learning , great group of youngsters . …6 days ago
@CastellAlunYear 10 parents evening is today, starting at 4.30pm. All appointments will be in the sports hall.7 days ago
 English

“The exceptional school ethos creates an extremely positive inclusive and caring learning environment” - Estyn 2013

Castell Alun High School is a well established and successful English medium co-educational school catering for over 1330 students. The school serves a large number of communities over a wide catchment area stretching from Dobshill near Hawarden in the North, to Llay in the South; and from Kinnerton near Chester in the East to Treuddyn in the West.

The campus is located in the pleasant village of Hope, Flintshire, three miles from the border with England and roughly equidistant between Chester and Wrexham.

This provides for a rich and balanced cultural mix of English and Welsh which is reflected in the ethos of the School. We maintain the highest expectations of all our students and endeavour to meet their intellectual, social and physical needs and assist them to be better equipped to adapt to the changing needs of society. We believe that effective learning cannot be conducted in isolation if it is to be of benefit to the student and society; hence our determination to seek out ways of enriching the quality of students’ learning experience by looking upon the wider community as a curriculum resource.

Cymraeg

“Mae ethos eithriadol yr ysgol yn creu amgylchedd dysgu gofalgar, cynhwysol a chadarnhaol iawn” - Estyn 2013

Mae Ysgol Uwchradd Castell Alun yn ysgol gyfrwng Saesneg llwyddiannus i dros 1,330 o ddisgyblion. Mae’r ysgol yn gwasanaethu i nifer o gymunedau dros ardal dalgylch o Dobshill ger Penarlâg yn y gogledd, i Lai yn y de; ac o Kinnerton ger Caer yn y dwyrain i Dreuddyn yn y gorllewin.

Mae’r ysgol wedi ei lleoli yn y pentref dymunol Yr Hôb yn Sir y Fflint, tair milltir o ffin Lloegr ac yn fras cytbell rhwng Caer a Wrecsam.

Mae lleoliad yr ysgol yn darparu cymysgedd o ddiwylliant cyfoethog a chytbwys o Saesneg a Chymraeg, sydd i’w weld yn ethos yr ysgol. Mae gennym ni ddisgwyliadau uchel o ein disgyblion ac yn ymdrechu i gynorthwyo nhw yn eu hanghenion deallusol, cymdeithasol a chorfforol ac yn helpu’r disgyblion i fod yn barod i wynebu newidiadau yn y gymuned.

Rydym ni’n credu ni all dysgu effeithiol cael eu cynnal os nad yw o fudd i’r disgyblion a’r gymdeithas; a dyna pam ein bod ni’n benderfynol o drio ffyrdd gwahanol o gyfoethogi ansawdd o brofiad dysgu’r disgyblion gyda help a chymorth y gymuned fel adnodd yn y cwricwlwm.