Head's Blog

Click here for previous blogs

Latest News

Recent Tweets

RT @CAHS_PE: Good luck to our KS3 tennis competitors at the 5x60 event today at @MoldTennis club.... https://t.co/BspfM3VJcP19 hours ago
RT @CAHS_PE: Well done to our dodgeball team finishing 2nd at tonight's tournament! 🎽🤙🏻 https://t.co/NWYo3QH4Db1 day ago
RT @5x60flintshire: Finishing positions 1.@ArgoedHS 2.@CastellAlun 3.@MaesGarmon 4.@ElfedHS 5.@hawardenhs 6.@alunschool 7.@flinthigh 8.@HHS…2 days ago
RT @BethFutureFirst: Student feedback from Monday's World of Work event @CastellAlun. Thanks to all the fantastic students and alumni who t…2 days ago
RT @CAHS_Geography: Year 10 Afon Clywedog fieldwork - fun in the sun #GCSEGeography #fieldwork #geograp https://t.co/8rjsZ7SrIw https://t.c…2 days ago

English

“The exceptional school ethos creates an extremely positive inclusive and caring learning environment” – Estyn 2013

Castell Alun High School is a well established and successful English medium co-educational school catering for over 1330 students. The school serves a large number of communities over a wide catchment area stretching from Dobshill near Hawarden in the North, to Llay in the South; and from Kinnerton near Chester in the East to Treuddyn in the West.

The campus is located in the pleasant village of Hope, Flintshire, three miles from the border with England and roughly equidistant between Chester and Wrexham.

This provides for a rich and balanced cultural mix of English and Welsh which is reflected in the ethos of the School. We maintain the highest expectations of all our students and endeavour to meet their intellectual, social and physical needs and assist them to be better equipped to adapt to the changing needs of society. We believe that effective learning cannot be conducted in isolation if it is to be of benefit to the student and society; hence our determination to seek out ways of enriching the quality of students’ learning experience by looking upon the wider community as a curriculum resource.


Cymraeg

“Mae ethos eithriadol yr ysgol yn creu amgylchedd dysgu gofalgar, cynhwysol a chadarnhaol iawn” – Estyn 2013

Mae Ysgol Uwchradd Castell Alun yn ysgol gyfrwng Saesneg llwyddiannus i dros 1,330 o ddisgyblion. Mae’r ysgol yn gwasanaethu i nifer o gymunedau dros ardal dalgylch o Dobshill ger Penarlâg yn y gogledd, i Lai yn y de; ac o Kinnerton ger Caer yn y dwyrain i Dreuddyn yn y gorllewin.

Mae’r ysgol wedi ei lleoli yn y pentref dymunol Yr Hôb yn Sir y Fflint, tair milltir o ffin Lloegr ac yn fras cytbell rhwng Caer a Wrecsam.

Mae lleoliad yr ysgol yn darparu cymysgedd o ddiwylliant cyfoethog a chytbwys o Saesneg a Chymraeg, sydd i’w weld yn ethos yr ysgol. Mae gennym ni ddisgwyliadau uchel o ein disgyblion ac yn ymdrechu i gynorthwyo nhw yn eu hanghenion deallusol, cymdeithasol a chorfforol ac yn helpu’r disgyblion i fod yn barod i wynebu newidiadau yn y gymuned.

Rydym ni’n credu ni all dysgu effeithiol cael eu cynnal os nad yw o fudd i’r disgyblion a’r gymdeithas; a dyna pam ein bod ni’n benderfynol o drio ffyrdd gwahanol o gyfoethogi ansawdd o brofiad dysgu’r disgyblion gyda help a chymorth y gymuned fel adnodd yn y cwricwlwm.


 

Testimonials

Word of the Week

Lassitude: Weariness of body or mind from strain, oppressive strain.

Gair yr Wythnos

Ailgylchu (Recycle)