Recent Tweets – Trydarau Diweddar

My best RTs this week came from: @leaderlive @CAHS_Music @DaveToothy @LizRoberts1976 #thankSAll Who were yours? https://t.co/pl4QEzr9iH1 day ago
RT @CAHS_English: Sentence of the week goes to Erin Crawford! @CastellAlun students wrote so many sentences it was difficult to choose http…2 days ago
RT @CAHS_English: For the thousandth time, this week's @CastellAlun Word of the Week is HYPERBOLE! #CAHSwow2 days ago
RT @WrxSoftball: SO! Who’s coming to tonight’s #softball session at @Splash_Magic ! :) You know you want to! 14+ men/women , beginners welc…2 days ago
RT @CAHS_Music: Jazz Band playing here next Saturday!!!! Come on down to get in the festive mood!!! https://t.co/EHolJCAGvj4 days ago
Check out our latest Headteacher's blog! https://t.co/h0kGwPRoc25 days ago
RT @CAHS_English: Y10 @CastellAlun students are ready to send off replies to their new pen pals in Dulwich College in Suzhou (China!) https…5 days ago
RT @CAHS_PE: Well done to year 7, 8 & 9 football teams - all teams are in the final of their Flintshire inter-schools cup competition next …6 days ago
RT @CAHS_PE: Well done to year 11 GCSE PE Netball Team tonight against Hawarden, the score was 16-16! @HawardenPE https://t.co/PHBXA15zk36 days ago
RT @CAHS_PE: Good luck to Katie Bruce in yr 11 competing in the International Gymnastics Competition Malta this weekend.6 days ago
 English

“The exceptional school ethos creates an extremely positive inclusive and caring learning environment” – Estyn 2013

Castell Alun High School is a well established and successful English medium co-educational school catering for over 1330 students. The school serves a large number of communities over a wide catchment area stretching from Dobshill near Hawarden in the North, to Llay in the South; and from Kinnerton near Chester in the East to Treuddyn in the West.

The campus is located in the pleasant village of Hope, Flintshire, three miles from the border with England and roughly equidistant between Chester and Wrexham.

This provides for a rich and balanced cultural mix of English and Welsh which is reflected in the ethos of the School. We maintain the highest expectations of all our students and endeavour to meet their intellectual, social and physical needs and assist them to be better equipped to adapt to the changing needs of society. We believe that effective learning cannot be conducted in isolation if it is to be of benefit to the student and society; hence our determination to seek out ways of enriching the quality of students’ learning experience by looking upon the wider community as a curriculum resource.

Cymraeg

“Mae ethos eithriadol yr ysgol yn creu amgylchedd dysgu gofalgar, cynhwysol a chadarnhaol iawn” – Estyn 2013

Mae Ysgol Uwchradd Castell Alun yn ysgol gyfrwng Saesneg llwyddiannus i dros 1,330 o ddisgyblion. Mae’r ysgol yn gwasanaethu i nifer o gymunedau dros ardal dalgylch o Dobshill ger Penarlâg yn y gogledd, i Lai yn y de; ac o Kinnerton ger Caer yn y dwyrain i Dreuddyn yn y gorllewin.

Mae’r ysgol wedi ei lleoli yn y pentref dymunol Yr Hôb yn Sir y Fflint, tair milltir o ffin Lloegr ac yn fras cytbell rhwng Caer a Wrecsam.

Mae lleoliad yr ysgol yn darparu cymysgedd o ddiwylliant cyfoethog a chytbwys o Saesneg a Chymraeg, sydd i’w weld yn ethos yr ysgol. Mae gennym ni ddisgwyliadau uchel o ein disgyblion ac yn ymdrechu i gynorthwyo nhw yn eu hanghenion deallusol, cymdeithasol a chorfforol ac yn helpu’r disgyblion i fod yn barod i wynebu newidiadau yn y gymuned.

Rydym ni’n credu ni all dysgu effeithiol cael eu cynnal os nad yw o fudd i’r disgyblion a’r gymdeithas; a dyna pam ein bod ni’n benderfynol o drio ffyrdd gwahanol o gyfoethogi ansawdd o brofiad dysgu’r disgyblion gyda help a chymorth y gymuned fel adnodd yn y cwricwlwm.