Recent Tweets – Trydarau Diweddar

@CastellAlunRT @CAHS_Music: The Christmas concert is looking close to being a sellout!! Get your tickets tomorrow from Mrs Southwell to make sure you g…1 day ago
@CastellAlunRT @MarkIsherwoodAM: Enjoyed my visit to @CastellAlun this morning to talk to pupils about my life as a politician2 days ago
@CastellAlunRT @Mark4Delyn: Enjoyed my visit to @CastellAlun this morning to answer questions from pupils about my life as a politician2 days ago
@CastellAlunRT @CAHS_Politics: @MarkIsherwoodAM @Mark4Delyn thanks for your visit, it was enjoyed by all. Happy Christmas from the whole class! http://…2 days ago
@CastellAlunRT @MarkIsherwoodAM: Looking forward to my visit to @CastellAlun tomorrow2 days ago
@CastellAlunRT @CAHS_Music: Our annual Christmas concert is this Thursday evening starting at 7.00pm. Tickets available from Mrs Southwell priced at £3…2 days ago
@CastellAlunRT @CAHS_Music: Young Voices choir singing during the Year 7 Christmas church service. http://t.co/wrzfKEVcW44 days ago
@CastellAlunOur year 7's visited church this morning for a Christmas service. http://t.co/0c3uPNVbgN4 days ago
 English

“The exceptional school ethos creates an extremely positive inclusive and caring learning environment” - Estyn 2013

Castell Alun High School is a well established and successful English medium co-educational school catering for over 1330 students. The school serves a large number of communities over a wide catchment area stretching from Dobshill near Hawarden in the North, to Llay in the South; and from Kinnerton near Chester in the East to Treuddyn in the West.

The campus is located in the pleasant village of Hope, Flintshire, three miles from the border with England and roughly equidistant between Chester and Wrexham.

This provides for a rich and balanced cultural mix of English and Welsh which is reflected in the ethos of the School. We maintain the highest expectations of all our students and endeavour to meet their intellectual, social and physical needs and assist them to be better equipped to adapt to the changing needs of society. We believe that effective learning cannot be conducted in isolation if it is to be of benefit to the student and society; hence our determination to seek out ways of enriching the quality of students’ learning experience by looking upon the wider community as a curriculum resource.

Cymraeg

“Mae ethos eithriadol yr ysgol yn creu amgylchedd dysgu gofalgar, cynhwysol a chadarnhaol iawn” - Estyn 2013

Mae Ysgol Uwchradd Castell Alun yn ysgol gyfrwng Saesneg llwyddiannus i dros 1,330 o ddisgyblion. Mae’r ysgol yn gwasanaethu i nifer o gymunedau dros ardal dalgylch o Dobshill ger Penarlâg yn y gogledd, i Lai yn y de; ac o Kinnerton ger Caer yn y dwyrain i Dreuddyn yn y gorllewin.

Mae’r ysgol wedi ei lleoli yn y pentref dymunol Yr Hôb yn Sir y Fflint, tair milltir o ffin Lloegr ac yn fras cytbell rhwng Caer a Wrecsam.

Mae lleoliad yr ysgol yn darparu cymysgedd o ddiwylliant cyfoethog a chytbwys o Saesneg a Chymraeg, sydd i’w weld yn ethos yr ysgol. Mae gennym ni ddisgwyliadau uchel o ein disgyblion ac yn ymdrechu i gynorthwyo nhw yn eu hanghenion deallusol, cymdeithasol a chorfforol ac yn helpu’r disgyblion i fod yn barod i wynebu newidiadau yn y gymuned.

Rydym ni’n credu ni all dysgu effeithiol cael eu cynnal os nad yw o fudd i’r disgyblion a’r gymdeithas; a dyna pam ein bod ni’n benderfynol o drio ffyrdd gwahanol o gyfoethogi ansawdd o brofiad dysgu’r disgyblion gyda help a chymorth y gymuned fel adnodd yn y cwricwlwm.