Recent Tweets – Trydarau Diweddar

@CastellAlunRT @CAHS_Music: So so proud tonight! Huge congrats to our Jazz Band winning in the #urdd2015 eisteddfod! #BOOM3 hours ago
@CastellAlunRT @BangorUniSL: Congratulations @CastellAlun on winning the orchestra / band comp at the Urdd Eisteddfod. Well done you were amazing! 👍3 hours ago
@CastellAlunRT @LukeAldous: @castellalun BBC News - TV's Maggie Philbin encourages teens to study engineering http://t.co/rkjx0arWBx1 day ago
@CastellAlunMy best RTs this week came from: @myTQG @claire30welch #thankSAll Who were yours? http://t.co/pl4QEzr9iH4 days ago
@CastellAlunRT @CAHS_Music: Very proud of the year 11 music students who performed in the ROA ceremony this afternoon. You did brilliantly - well done …1 week ago
@CastellAlunRT @RosieAnywhereVA: Very proud to watch Ben and his team mates from @CastellAlun in the Welsh Schools U12s Final. https://t.co/gpnzRjwSW01 week ago
@CastellAlunRT @cerddflintshire: Pob lwc i'r Band Jazz Good luck to the Jazz Band #rhowchheliddynnhw #c'monbandjazz https://t.co/W234GrLtST1 week ago
@CastellAlunRT @CAHS_6thForm: A lovely day today in the year 13 leaving ceremony, laughter, tears & memories! Well done & good luck in your exams! Clas…1 week ago
@CastellAlunRT @CAHS_Music: Well done to all the fab musicians that took part in the year 13 ROA today! You were all brilliant!!!1 week ago
@CastellAlunRT @brandysuperdog: @CastellAlun Excellent ROA, this afternoon, thanks and have fun tomorrow night1 week ago
 English

“The exceptional school ethos creates an extremely positive inclusive and caring learning environment” – Estyn 2013

Castell Alun High School is a well established and successful English medium co-educational school catering for over 1330 students. The school serves a large number of communities over a wide catchment area stretching from Dobshill near Hawarden in the North, to Llay in the South; and from Kinnerton near Chester in the East to Treuddyn in the West.

The campus is located in the pleasant village of Hope, Flintshire, three miles from the border with England and roughly equidistant between Chester and Wrexham.

This provides for a rich and balanced cultural mix of English and Welsh which is reflected in the ethos of the School. We maintain the highest expectations of all our students and endeavour to meet their intellectual, social and physical needs and assist them to be better equipped to adapt to the changing needs of society. We believe that effective learning cannot be conducted in isolation if it is to be of benefit to the student and society; hence our determination to seek out ways of enriching the quality of students’ learning experience by looking upon the wider community as a curriculum resource.

Cymraeg

“Mae ethos eithriadol yr ysgol yn creu amgylchedd dysgu gofalgar, cynhwysol a chadarnhaol iawn” – Estyn 2013

Mae Ysgol Uwchradd Castell Alun yn ysgol gyfrwng Saesneg llwyddiannus i dros 1,330 o ddisgyblion. Mae’r ysgol yn gwasanaethu i nifer o gymunedau dros ardal dalgylch o Dobshill ger Penarlâg yn y gogledd, i Lai yn y de; ac o Kinnerton ger Caer yn y dwyrain i Dreuddyn yn y gorllewin.

Mae’r ysgol wedi ei lleoli yn y pentref dymunol Yr Hôb yn Sir y Fflint, tair milltir o ffin Lloegr ac yn fras cytbell rhwng Caer a Wrecsam.

Mae lleoliad yr ysgol yn darparu cymysgedd o ddiwylliant cyfoethog a chytbwys o Saesneg a Chymraeg, sydd i’w weld yn ethos yr ysgol. Mae gennym ni ddisgwyliadau uchel o ein disgyblion ac yn ymdrechu i gynorthwyo nhw yn eu hanghenion deallusol, cymdeithasol a chorfforol ac yn helpu’r disgyblion i fod yn barod i wynebu newidiadau yn y gymuned.

Rydym ni’n credu ni all dysgu effeithiol cael eu cynnal os nad yw o fudd i’r disgyblion a’r gymdeithas; a dyna pam ein bod ni’n benderfynol o drio ffyrdd gwahanol o gyfoethogi ansawdd o brofiad dysgu’r disgyblion gyda help a chymorth y gymuned fel adnodd yn y cwricwlwm.