Recent Tweets – Trydarau Diweddar

@CastellAlunRT @87History: @asober Looking forward to #TMLNF @CastellAlun on Thursday, I've got some colleagues to sign up too!7 hours ago
@CastellAlunRT @Buckleytennis: @CastellAlun Please RT>> Junior #Tennis Coaching Friday 24th April 4-6pm Buckley Leisure Centre, #Flintshire http://t.co…1 day ago
@CastellAlunRT @CAHS_Music: Congratulations to all those who passed the recent ABRSM exams!! Some excellent results!!!2 days ago
@CastellAlunRT @Deepinthedirt: @CastellAlun Many congrats to Sammi Short on selection for both Cheshire U15s and U17s girls cricket teams this year2 days ago
@CastellAlunRT @Carolynthomas03: @CAHS_Drama Captivating performances this afternoon by year 12 for their exams. Thanks for the invitation to participa…2 days ago
@CastellAlunRT @CAHS_DofE: Fantastic effort from all 34 silvers, thanks to those parents that battled through diversions to the pick up too. http://t.c…2 days ago
@CastellAlunRT @asober: Thinking of trying @Periscope next week to broadcast parts of #TMLNF in @CastellAlun Should be fun :-)3 days ago
@CastellAlunCheck out our latest Headteacher's blog! http://t.co/h0kGwPRoc23 days ago
@CastellAlunRT @schoolbeat: @NWPolice School Community Police Officer PC Barker is @CastellAlun today for Risky Pics #sexting #education - http://t.co/…3 days ago
@CastellAlunRT @hexatexEDU: Looking forward to TM North Wales in Wrexham this Thursday! Some excellent prizes, well done @asober! @CastellAlun https:/…3 days ago
@CastellAlunRT @CareersWales: Thank you Tim @signatureleather for delivering a presentation to Welsh Bacc students at @CastellAlun this week #partnersh3 days ago
 English

“The exceptional school ethos creates an extremely positive inclusive and caring learning environment” - Estyn 2013

Castell Alun High School is a well established and successful English medium co-educational school catering for over 1330 students. The school serves a large number of communities over a wide catchment area stretching from Dobshill near Hawarden in the North, to Llay in the South; and from Kinnerton near Chester in the East to Treuddyn in the West.

The campus is located in the pleasant village of Hope, Flintshire, three miles from the border with England and roughly equidistant between Chester and Wrexham.

This provides for a rich and balanced cultural mix of English and Welsh which is reflected in the ethos of the School. We maintain the highest expectations of all our students and endeavour to meet their intellectual, social and physical needs and assist them to be better equipped to adapt to the changing needs of society. We believe that effective learning cannot be conducted in isolation if it is to be of benefit to the student and society; hence our determination to seek out ways of enriching the quality of students’ learning experience by looking upon the wider community as a curriculum resource.

Cymraeg

“Mae ethos eithriadol yr ysgol yn creu amgylchedd dysgu gofalgar, cynhwysol a chadarnhaol iawn” - Estyn 2013

Mae Ysgol Uwchradd Castell Alun yn ysgol gyfrwng Saesneg llwyddiannus i dros 1,330 o ddisgyblion. Mae’r ysgol yn gwasanaethu i nifer o gymunedau dros ardal dalgylch o Dobshill ger Penarlâg yn y gogledd, i Lai yn y de; ac o Kinnerton ger Caer yn y dwyrain i Dreuddyn yn y gorllewin.

Mae’r ysgol wedi ei lleoli yn y pentref dymunol Yr Hôb yn Sir y Fflint, tair milltir o ffin Lloegr ac yn fras cytbell rhwng Caer a Wrecsam.

Mae lleoliad yr ysgol yn darparu cymysgedd o ddiwylliant cyfoethog a chytbwys o Saesneg a Chymraeg, sydd i’w weld yn ethos yr ysgol. Mae gennym ni ddisgwyliadau uchel o ein disgyblion ac yn ymdrechu i gynorthwyo nhw yn eu hanghenion deallusol, cymdeithasol a chorfforol ac yn helpu’r disgyblion i fod yn barod i wynebu newidiadau yn y gymuned.

Rydym ni’n credu ni all dysgu effeithiol cael eu cynnal os nad yw o fudd i’r disgyblion a’r gymdeithas; a dyna pam ein bod ni’n benderfynol o drio ffyrdd gwahanol o gyfoethogi ansawdd o brofiad dysgu’r disgyblion gyda help a chymorth y gymuned fel adnodd yn y cwricwlwm.